Tilbake til kurs

Nettkurs: Nytt rundskriv - Hva betyr det for gravplassmyndighetene?

11.03.2021-11.03.2021 | 1000 plasser, 81 påmeldt

Fra 01.01.21 trådte nytt rundskriv Q -06/2020 om «Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø» i kraft. I dette nettkurset tar vi for oss rundskrivet og ser på endringer og konsekvenser dette gir for gravplassmyndightene. 

Her vil du blant annet få svar på følgende:

  • Vil endringene ha konsekvenser for den daglige driften?
  • Er det noe nytt med hensyn til utvidelser og nyanlegg?
  • Får rundskrivet konsekvenser i forhold til kommuneplan, plan- og bygningsloven og verneplaner?
  • Er det kommet andre endringer etter at trossamfunnsloven trådte i kraft 01.01.21?
  • Hvilken rolle skal Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ha?

 

Dato og tid: Torsdag 11.mars 2021 kl. 12.30-13.30   

Varighet: 1 time 

Målgruppe: Kirkeverger og andre saksbehandlere innen gravplassfeltet

Kursholdere: Seniorrådgiver Eirik Stople (KA), avdelingsdirektør Randi M. Letmolie (KA), advokat Marit O. Nordbotten (KA) og fagsjef gravplass Åse Skrøvset (Statsforvalteren i Vestfold og Telemark).

Pris: Nettkurset er gratis.

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 10.mars kl. 9.00
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).  

Nettkurset foregår gjennom verktøyet Crowdcast. Du trenger ingen spesiell programvare, kun en oppdatert nettleser, som f.eks. Chrome. Det sendes ut e-post med informasjon og tilgang til kurset når påmeldingsfristen utløper.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.