Tilbake til kurs

Å lage leir - Organisering, ledelse og metode

Sted: Scandic Oslo Airport

16.11.2020-17.11.2020 | 30 plasser, 19 påmeldt

 

Hvorfor arrangerer vi leir for barn og unge, og hva er det som kjennetegner en god leir? Hvordan lede og organisere en leir?
I april inviterer Fagutvalg for kirkelig undervisning til todagers kurs!

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i arbeidstidsbestemmelser (leiravtalen), juridisk ansvar og beredskap på leir. Det vil også være fokus på prosjektledelse, bruk av foresatte, frivillige og ungdomsledere på leir, grensesetting og bruk av sosiale medier. Det vil være innledninger, erfaringsdeling og gruppearbeid.

Målsettingen for kurset er å styrke kompetansen hos kirkelige ansatte ved gjennomføring av leir.

 

Målgruppe: 
Kurset er åpent for alle med ansvar for leir/weekend. Kateketer, menighetspedagoger, prester og organisasjonsansatte, o.a.

 

Innhold:
Hva er egentlig en leir?
Ulike typer leir/weekend med ulike rammer og muligheter.
Arbeidstidsbestemmelser og leirbestemmelser, arbeidsplaner og samordning av ressurser.
Juridisk ansvar - hvem har ansvar for hva? Mulige blindsoner.
Arbeidsgivers bidrag, bemanning, forsikring m.m.
Beredskap på leir.
Grensesetting og bruk av sosiale medier.
Prosjektledelse. Praktisk og pedagogisk planlegging av en leir. Eksempler fra praksis.
Frivillige på leir. Ungdomsledere, foresatte m.fl.
Trygg i rollen som leder på leir.
Innhold og metode.
Gruppearbeid og erfaringsdeling.
Et teologisk og praktisk perspektiv på inkludering, tilrettelegging og mangfold.


Program:

Mandag 16.november

10.30 Velkommen og presentasjon av kurset

10.45 Å rigge leir v/ Nina Engen

11.15 Hva er viktig?
           - Møte med en arbeidsgiver v/ Eivind Bjørklund

12.00 Et arbeidsgiverperspektiv på leir
           - Om rammer for leir, juridisk ansvar, beredskap, risikovurdering
             og grenseoverskridende adferd og bruk av sosiale medier på leir  
              v/ Bente Espenes og Silje Hjeldsbakken 

13.00 Lunsj

14.00 Et arbeidsgiverperspektiv på leir forts. 

15.00 Pause

15.30 Arbeidstid på leir, bemanning og samspill mellom arbeidsgiverlinjer
           - Innledning og arbeid med case v/ Harald Skarsaune

17.00 Pause

1800 Middag

20.00 Hva gjør vi når kirkelig ungdomsarbeid lykkes over tid?
           - Kveldstema over en kopp kaffe. Innledning og samtale ved Knut Tveitereid.

 

Tirsdag 17.november

09.00 Å være prosjektleder for leir v/ Nina Engen            

10.30 Pause

10.45 Leir for alle? 
           - Innhold og metode, inkludering og mangfold v/ Eldbjørg Leinebø Ekre

12.15 Å arbeide systematisk med ungdomsledere v/ Karsten Torp

13.00 Lunsj

13.45 Å arbeide systematisk med ungdomsledere forts.

14.30 Pause

14.45 Trygg i rollen som voksen på leir v/ Harald Skarsaune

15.15 Avslutning

15.30 Slutt

 

Bidragsytere: 
Bente Vangnes Espenes (KA), Silje Letmolie Hjeldsbakken (KA), Eldbjørg Leinebø Ekre (KA), Harald Skarsaune (KUFO), Eivind Bjørklund (ass. kirkeverge, Ringsaker), Nina Engen (kateket, Høvik), m.fl.

 

Arrangør:
Partssammensatt fagutvalg for kirkelig undervisning i KA-sektoren. Du kan lese om fagutvalget her.

 

Tid: 
16.-17.november 2020.
Det er oppstart mandag 16.november kl. 10.30.
Kurset avslutter tirsdag 17.november kl. 15.30

 

Sted: 
Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, Gardermoen.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart og veibeskrivelser.

 

 

Pris:

Påmelding før 1. september 2020: 
Deltakeravgiften for undervisningsansatte i kirkelige fellesråd er kr. 2500,-
For andre deltakere er prisen kr. 4500,-

Påmelding etter 1.september 2020:
Deltakeravgiften for undervisningsansatte i kirkelige fellesråd er kr. 3000,-
For andre deltakere er prisen kr. 5000,-

Deltakeravgiften inkluderer todagers kurs m/ lunsj, samt middag og overnatting 16.november.
Vennligst hak av for om du ønsker middag og overnatting eller ikke når du melder deg på.

Kurset er subsidiert av OU-midlene.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 9.oktober 2020
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).
Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

 

Arrangøren planlegger for gjennomføring av kurset, men tar forbehold om eventuelle endringer i smittesituasjonen.
Gjennomføring vil gjøres så trygt som mulig og i overenstemmelse med gjeldende smittevernregler.