Tilbake til kurs

Barne- og ungdomskorledelse

20.10.2022-11.11.2022 | 15 plasser, 0 pƄmeldt

 

Kurset er utsatt og det tas sikte på å sette det opp igjen på programmet høsten 2023. 

 

Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) i KA-sektoren inviterer til kurs i barne- og ungdomskorledelse!
Kurset består av to samlinger, hvor den første samlingen gjennomføres digitalt 20.-21.oktober, og andre samling gjennomføres fysisk i Stavanger 10.-11.november.

 

Kursinnhold:

  • Ulike innstuderingsmetoder som passer for barnekor
  • Gode metoder for gehørsbasert og notebasert opplæring
  • Hva som kjennetegner barnestemmen, og hvordan man best tilrettelegger for en sunn stemmeutvikling
  • Oppvarming i barnekoret, praksis og teori
  • Repertoar: rammesanger, høstsanger, julesanger, sanger som passer i gudstjenesten

 

Målgruppe:
Deltagerne må være ansatt i Den norske kirke (kirkelig fellesråd), primært med musikalsk ansvar og ha musikkfaglig utdannelse (kirkemusiker, kantor, menighetsmusiker/pedagog, kordirigent o.l.). Personer uten formell kompetanse innen musikk, men med lang praksis fra barne- og eller ungdomskor, kan også delta på kurset.

 

Tid og sted:

Samling 1:
Samlingen holdes torsdag 20.oktober – fredag 21. oktober 2022.
Samlingen gjennomføres digitalt og tidsrammen begge dager er kl. 12.00 - 15.00.

Samling 2:
Samlingen holdes torsdag 10.november – fredag 11.november 2021.
Tidsrammen 10. november er kl. 12.00 – 18.00.
Tidsrammen 11. november er kl. 9.00 – 15.00.

Denne samlingen holdes i Stavanger domkirke og St. Petri menighetshus.

Stavanger domkirke har adresse Haakon VIIs gate 2, Stavanger.
Her finner du kart til domkirken.

St. Petri menighetshus har adresse Rektor Steens gt. 7, Stavanger.
Her finner du kart til menighetshuset.

 

Kursholder: Randi Clausen Aarflot
Aarflot er utdannet sangpedagog fra Barratt Due musikkinstitutt og hun har en videreutdanning i barnekorledelse fra Børnekorakademiet i København. Hun har fordypet seg i barnestemmens utvikling og det metodiske arbeidet med barnekor.

Aarflot er nå ansatt ved Norges musikkhøgskole som studieleder for videreutdanningen i barnekorledelse, i tillegg til at hun arbeider som korleder for tre barne- og ungdomskor. Hun har også en stilling som vokalpedagogisk konsulent i Ung kirkesang, og hun er en mye brukt kursholder. Sammen med Åshild Kyvik Bauge har hun gitt ut boka «Sangteknikk i barne- og ungdomskoret».

Øvingskor: Korskolen i Domkirken og St. Petri menighet deltar under kurset som øvingskor

Repetitør: Kantor Tore Bols

Lokalt vertskap: Ragnhild Halle fra Stavanger bispedømmekontor og og Tuva Y. Gederø fra Ung Kirkesang
 

Pris:

Deltakeravgift for begge samlinger pr. person er kr. 2500,-  eks. mva.

Deltakeravgiften dekker begge kurssamlingene. På den fysiske samlingen i november er det inkludert lunsj og pausebespisning begge dager, samt middag 10. november.

Overnatting reise må bestilles og dekkes individuelt.

Kurset er initiert og finansiert av FUM (OU-midler). Det er ikke mulig å søke FUM eller andre fagutvalg om stipend eller tilskudd til dette kurset.

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

  

Spørsmål?

Spørsmål knyttet til kurset kan rettes til Eldbjørg Leinebø Ekre.

E-post: eldbjorg.ekre@ka.no

Telefon: 416 10 918

Du finner også mer informasjon om kurset på OUs sider her

 

Påmeldingsfrist: Torsdag 13.oktober 2022

Kurset er utsatt og det tas sikte på å sette det opp igjen på programmet høsten 2023. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.