Tilbake til kurs

KAs lederutviklingsprogram 2019-2020

14.09.2019-03.11.2020 | 18 plasser, 18 påmeldt

 

KA har gjennom mange år arrangert lederutviklingprogram, og nå starter vi opp et nytt program i september 2019. Det skal bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i kirkelige og ideelle virksomheter.

 

Kursopplegget

KAs lederutviklingsprogram består av tre samlinger over to semestre.

Det blir ca. 30 timers variert undervisning på hver samling med rom for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling fra deltakerne. Noe av arbeidet vil bli tilrettelagt som veiledningsgrupper. Deltakerne vil gjennom dette få mulighet til å reflektere over egen arbeidssituasjon i en mindre gruppe, og diskutere nærmere f.eks. hvordan håndtere konkrete situasjoner eller krav som en lederstilling innebærer.

Det forutsettes noe arbeidsinnsats mellom samlingene.

 

Målsetting

Lederutviklingsprogrammet har som målsetting at deltakerne skal få kunnskap om sentrale emner innenfor organisasjons- og ledelsesfaget, og hvordan denne kunnskapen kan forstås og anvendes innenfor en kirkelig/ideell kontekst.

 

Gjennom lederprogrammet ønsker vi å

* utvikle evne til å anvende ledelse- og organisasjonsfaget på kirke og ideell virksomhet
* Utvikle kunnskap om ulike lederroller og deres ulike legitimitet
* utvikle innsikt i utøvelsen av egen lederrolle
* utvikle kompetanse i å håndtere komplekse mål
* utvikle kompetanse i å forvalte virksomhetens finansielle, menneskelige og kulturelle/åndelige ressurser
* utvikle kompetanse i legitim maktutøvelse og personalledelse (arbeidsgiverrollen)
* utvikle forståelse for sammenhengen mellom ledelse og demokratisk styring
* utvikle kompetanse i kommunikasjon, samhandlings- og endringsprosesser
* utvikle kompetanse i konflikthåndtering og arbeid for et godt arbeidsmiljø


Lederutviklingsprogrammet tar utgangspunkt i et behovsdrevet kompetansebegrep der kompetanse forstås som evne til å håndtere komplekse krav, situasjoner og utfordringer.
Programmet sikter mot å utvikle denne lederkompetanse både gjennom erfaringsdeling, refleksjon/veiledning og formidling av ledelsesteoretisk kunnskap.


Målgruppe

Lederutviklingsprogrammet er tilrettelagt for ledere med personalansvar blant KAs medlemmer (kirkeverger, stiftsdirektører, proster, generalsekretærer, personalsjefer mv).

Det vil også være åpent for ledere i kirkelige/ideelle virksomheter som ikke er medlemmer i KA.

 

Eksamen

KA har inngått en samarbeidsavtale med VID der kurset vil legge opp til at deltagerne tar eksamen i MAVERD 435 HR-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (5 studiepoeng) og MAVERD 431 Organisering, ledelse og endring i ideel sektor (15 studiepoeng). 

 

Tid og sted

1. samling:14.-20. september 2019, El Campanario (Malaga, Spania). Kurset starter med velkomst og middag lørdag kl. 1900, og avslutter fredag kl 12.00.

2. samling: 27.-30. januar 2020, Tyrifjord hotell (Vikersund)

3. samling: 25.-28. mai 2020 (Nettbasert samling)

4. samling (avsluttende samling): 2.-3.november 2020, Sanner hotell (Gran, Hadeland)

 

Pris

Pris for lederutviklingsprogrammet er kr 30 000,- (kr. 15 000,- pr. semester) for deltakere fra KAs medlemsorganisasjoner som er medlem i OU1-ordningen. Deltakeravgiften for disse medlemmene er subsidiert av OU-midlene.
For øvrige medlemmer i KA er prisen kr. 39 000,- (19 500,- per semester).
Pris for ikke-medlemmer er kr. 48 000 (kr. 24 000,- pr.semester).

 

Pris inkluderer kost og losji for alle samlingene (NB; kun halvpensjon på 1. samling). Eventuell eksamensavgift og semesteravgift ved VID kommer i tillegg.
Reise til/fra samlingene må bestilles og dekkes av den enkelte.
Faglitteratur er ikke inkludert i prisen.

 

Frist for innbetaling av kursavgift til KA for første semester er 1. august 2019. Deltakere som melder seg av etter denne fristen, må betale hele semesteravgiften. Fristen for andre semester er 15. januar 2020. 

 

Ønskes mer informasjon om kurset, kontakt:

Linn Maria Kierulf (linn.maria.kierulf@ka.no)

 

Påmeldingsfrist: Torsdag 27.juni 2019

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet.

 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring