Tilbake til kurs

KAs lederutviklingsprogram 2019-2020

14.09.2019-20.07.2020 | 20 plasser, 10 påmeldt


KAs lederutviklingsprogram 2019-2020

KA har gjennom mange år arrangert lederutviklingprogram, og nå vi opp et nytt program i september 2019. Det skal bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i kirkelige og ideelle virksomheter.

Kursopplegget

Lederutviklingsprogrammet består av tre samlinger over to semestre. Første samling er på vakre El Campanario ved Malaga, Spania. De to andre samlingene vil bli lagt til Østlandsområdet.

Det blir ca. 30 timers variert undervisning på hver samling med rom for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling fra deltakerne. Noe av arbeidet vil bli tilrettelagt som veiledningsgrupper. Deltakerne vil gjennom dette få mulighet til å reflektere over egen arbeidssituasjon i en mindre gruppe, og diskutere nærmere f.eks. hvordan håndtere konkrete situasjoner eller krav som en lederstilling innebærer.

Det forutsettes noe arbeidsinnsats mellom samlingene.

Målsetting

Lederutviklingsprogrammet har som målsetting at deltakerne skal få kunnskap om sentrale emner innenfor organisasjons- og ledelsesfaget, og hvordan denne kunnskapen kan forstås og anvendes innenfor en kirkelig/ideell kontekst.

Gjennom lederprogrammet ønsker vi å:

* Utvikle evne til å anvende ledelse- og organisasjonsfaget på kirke og ideell virksomhet
* kunnskap om ulike lederroller og deres ulike legitimitet
* utvikle innsikt i utøvelsen av egen lederrolle
* utvikle kompetanse i å håndtere komplekse mål
* utvikle kompetanse i å forvalte virksomhetens finansielle, menneskelige og kulturelle/åndelige ressurser
* utvikle kompetanse i legitim maktutøvelse og personalledelse (arbeidsgiverrollen)
* utvikle forståelse for sammenhengen mellom ledelse og demokratisk styring
* utvikle kompetanse i kommunikasjon, samhandlings- og endringsprosesser
* utvikle kompetanse i konflikthåndtering og arbeid for et godt arbeidsmiljø


Lederutviklingsprogrammet tar utgangspunkt i et behovsdrevet kompetansebegrep der kompetanse forstås som evne til å håndtere komplekse krav, situasjoner og utfordringer.
Programmet sikter mot å utvikle denne lederkompetanse både gjennom erfaringsdeling, refleksjon/veiledning og formidling av ledelsesteoretisk kunnskap.


Målgruppe:

Lederutviklingsprogrammet er tilrettelagt for ledere med personalansvar blant KAs medlemmer (kirkeverger, stiftsdirektører, proster, generalsekretærer, personalsjefer mv).

Det vil også være åpent for ledere i kirkelige/ideelle virksomheter som ikke er medlemmer i KA.

Eksamen

KA har inngått en samarbeidsavtale med VID der kurset vil legge opp til at deltagerne tar eksamen i MAVERD 435 HR-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (5 studiepoeng) og MAVERD 431 Organisering, ledelse og endring i ideel sektor (15studiepoeng). 

 

Tid og sted:

1. samling:14.-20. september 2019, El Campanario, Spania

2. samling: 27.-30. januar 2020, Tyrifjord hotell

3. samling: 25.-28. mai 2020, Sanner hotell, Gran


Pris:

Pris for lederutviklingsprogrammet er kr 39 000,- (kr. 19 500,- pr. semester) for deltakere fra KAs medlemsorganisasjoner. Pris for ikke-medlemmer er kr. 48 000.

Pris inkluderer kost og losji for alle samlingene (NB; kun halvpensjon på 1. samling!). Eventuell eksamensavgift og semesteravgift kommer i tillegg.

Reise til/fra samlingene må bestilles og dekkes av den enkelte.

Den enkelte deltaker ordner selv flybilletter til 1.samling (Malaga).

Faglitteratur er ikke inkludert i prisen.

OBS! For ansatte innenfor KA-området (ikke rettsubjektet Den norske kirke) kan det søkes inspirasjonsstipend på OU-info innen 1.april 2019

 

Ønskes mer informasjon om kurset, kontakt:

Linn Maria Kierulf (linn.maria.kierulf@ka.no) eller

Stina Hansteen Solhøy (stina.solhoy@ka.no)

 

Påmeldingsfrist: Mandag 3. juni 2019