Tilbake til kurs

Kirkebyggdatabasen: Inventarregistrering, vedlikeholdshistorikk og tilstandsanalyse Alta

Sted: Nordlyskatedralen Alta kirke

08.05.2019-09.05.2019 | 22 plasser, 22 påmeldt

Velkommen til kurs i Nordlyskatedralen!


Inventar og vedlikehold er to områder hvor det finnes nyttige verktøy i Kirkebyggdatabasen. Det inviteres derfor til kurs om inventarregistrering, vedlikeholdshistorikk og tilstandsanalyse. Kurset blir arrangert i samarbeid med Alta kirkelige fellesråd og holdes i Nordlyskatedralen i Alta. I tillegg vil kurset gi en innføring i KAs verktøy for tilstandsanalyse av kirkebygg, som er utviklet i samarbeid med Multiconsult. 

Målgruppe: Kurset passer for de som praktisk skal gjennomføre registrering av inventar og vedlikeholdstiltak, altså kirkeverger, bygningsansvarlige, kirketjenere, menighetssekretærer, rådsmedlemmer etc.  i Kirkebyggdatabasen.

 

Kirkebyggdatabasen er et verktøy for forvaltning av alle eiendommer, bygninger og eiendeler som hører inn under Den norske kirke. Dataene eies og oppdateres av de lokale kirkebyggforvalterne, altså fellesråd og sokneråd. Det er derfor viktig at kirkebyggforvalterne har eierskap til dataene som ligger på sine bygninger, og kan benytte de ressursene som er nyttige i sitt arbeid.

I følge kirkeloven skal det finnes en oversikt over inventaret som finnes i hver enkelt kirke. I Kirkebyggdatabasen finnes det en inventarmodul utviklet spesielt for registrering av kirkens inventar. Der registrerer man inventaret med relevant informasjon på riktig bygg og legger ved bilder av den enkelte gjenstand. Kurset gir en innføring i hvordan man går frem når man registrerer inventar i Kirkebyggdatabasen.

Kirkebyggene eies av soknet og forvaltes av kirkelig fellesråd på vegne av soknene. For små og mellomstore fellesråd er det store oppgaver som hviler på relativt små enheter. Kirkebyggdatabasen tilbyr en måte å dokumentere eiendomsmassen og lagre en vedlikeholdshistorikk på bygningene. Kurset vil gi en innføring i hvordan man registrerer vedlikeholdshistorikk for sine bygninger.

KA har i samarbeid med Multiconsult utarbeidet en spesifisert standard for tilstandsanalyser av kirkebygg, bygget på den generelle norske standarden NS3424. I kurset vil vi gå gjennom hvordan man kan bruke tilstandsanalyser som grunnlag for å jobbe planmessig og langsiktig med drift og vedlikehold. 

 

Kursinnhold: Inventarregistrering onsdag 8. mai 2019:

Inventarregistrering og dokumentasjon:

Kirkeinventar, inventarregistrering, bilder og vedlegg

Læringsmål: 

  • få kjennskap til hvilket ansvar man har som forvalter av kulturminner
  • ha kjennskap til Kirkebyggdatabasens grunnstruktur
  • ha kjennskap til hvilke vernekategorier som gjelder for bygninger og inventar
  • ha god kjennskap til inventarmodulen og hvordan man lager en inventarliste på pc eller med mobile enheter
  • forstå hvordan man kan bruke inventarmodulen til å beregne forsikringssum for inventaret

Kursprogram:

09.30-16.30 Kurs (detaljert program kommer)

18.00-19.15 Omvisning og orgelkonsert i Nordlyskatedralen

19.30           Felles sosial middag for de som ønsker på restaurant Stakeriet

 

Kursinnhold: Vedlikeholdshistorikk og tilstandsanalyse torsdag 9. mai 2019

Læringsmål: 

  • lære å bruke vedlikeholdsmodulen til å dokumentere vedlikeholdshistorikk for et kirkebygg
  • få kjennskap til hvordan man lagrer rapporter, anbudsdokumenter, tekniske notater, befaringsfotografier etc
  • få kjennskap til hvordan man grupperer vedlikeholdstiltak i prosjekter
  • få kjennskap til NS3424 og hvordan bestille tilstandsanalyser 
  • få kjennskap til hvordan de som utfører analysen registrerer og dokumenterer analysen i Kirkebyggdatabasen.

Kursprogram:

09.30-15.30  Kurs (detaljert program kommer)

 

 

Sted: Nordlyskatedralen, Markedsgata 30, 9510 Alta

Forelesere: Kjersti Kambestad og Cathrine Lillo-Stenberg

Kurset blir arrangert i samarbeid med Alta kirkelige fellesråd

Kursavgift: 2150,- for begge dagene, eller 1500,- for en enkelt dag. Kurset er subsidiert med kirkebyggmidlene. Lunsj er inkludert. Felles sosial middag den 8.5 for de som ønsker det kommer i tillegg (600,-).

 Deltakerne må ha med egen pc med mus.

Overnatting: Scandic Alta (1300,- inklusive frokost).

Alle priser er uten mva.

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500. For avmelding de siste 3 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

Påmeldingsfrist: Onsdag 5. april 2019