Tilbake til kurs

Nettkurs: Offentliglov og forvaltningslov etter kirkelovens død

27.01.2021-27.01.2021 | 1000 plasser, 105 påmeldt

Da kirkeloven ble opphevet ved årsskiftet, bortfalt også den lovbestemte bindingen til offentligloven og forvaltningsloven for kirkelige organer.

  • Hva gjelder nå?
  • Hvilken relevans har det at Kirkemøtet har vedtatt å videreføre de offentligrettslige rammene?
  • I hvilken grad kan tredjemann utlede rettigheter til å kreve at loven følges, og hvordan kan en slik rettighet eventuelt håndheves?
  • Hvordan stiller spørsmålet om lovbestemt taushetsplikt seg når lovhjemmelen bortfaller?
  • Er det forskjell på den offentlige forvaltningen som utøves etter gravferdsloven, og den øvrige virksomheten i kirken, og hvordan skilles det i så fall mellom disse?
  • I hvilken grad er øvrige kirkelige organer bundet av Kirkemøtets vedtak?

Disse spørsmålene vil besvares på vårt nettkurs i januar!

I tillegg til selve nettkurset, tilbyr også KA en ekstra "spørretime" om tematikken for alle påmeldte deltakere som er interesserte i dette.

Dato og tid: Onsdag 27. januar 2021 kl. 12.30-13.30. 
Den ekstra spørretimen holdes onsdag 3. februar kl. 10.00. 

Varighet: 1 time

Kursholder: Avdelingsdirektør Ingrid B. Tenfjord m.fl.

 

Pris: 
Deltakeravgiften for KA-medlemmer er kr. 300,-
For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 600,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,- for KA-medlemmer og kr. 1200,- for ikke-medlemmer. Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til kurset. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.
Alle priser er eks.mva.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kursavgift. 

 

Påmeldingsfrist: Tirsdag 26.januar kl. 9.00
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).  

Nettkurset foregår gjennom verktøyet Crowdcast. Du trenger ingen spesiell programvare, kun en oppdatert nettleser, som f.eks. Chrome. Det sendes ut e-post med informasjon og tilgang til kurset når påmeldingsfristen utløper.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.