Tilbake til kurs

Nettkurs: Offentliglov og forvaltningslov etter kirkelovens død

10.12.2020-10.12.2020 | 1000 plasser, 21 påmeldt

 

Når kirkeloven oppheves ved årsskiftet, bortfaller også den lovbestemte bindingen til offentligloven og forvaltningsloven for kirkelige organer.

Hva vil da gjelde? Hvilken relevans har det at Kirkemøtet har vedtatt å videreføre de offentligrettslige rammene? I hvilken grad kan tredjemann utlede rettigheter til å kreve at loven følges, og hvordan kan en slik rettighet eventuelt håndheves? Hvordan stiller spørsmålet om lovbestemt taushetsplikt seg når lovhjemmelen bortfaller? Blir det forskjell på den offentlige forvaltningen som utøves etter gravferdsloven, og den øvrige virksomheten i kirken, og hvordan skilles det i så fall mellom disse? I hvilken grad er øvrige kirkelige organer bundet av Kirkemøtets vedtak?

Disse og andre spørsmål om kirkens fremtidige offentligrettslige tilknytning vil belyses i dette nettkurset.

 

Dato og tid: Torsdag 10. desember 2020 kl. 12.30-13.30 

Varighet: 1 time

 

Pris: 
Deltakeravgiften for KA-medlemmer er kr. 300,-
For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 600,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,- for KA-medlemmer og kr. 1200,- for ikke-medlemmer. Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til kurset. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.
Alle priser er eks.mva.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kursavgift. 

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 9.desember kl. 9.00
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).  

Nettkurset foregår gjennom verktøyet Crowdcast. Du trenger ingen spesiell programvare, kun en oppdatert nettleser, som f.eks. Chrome. Det sendes ut e-post med informasjon og tilgang til kurset når påmeldingsfristen utløper.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.