Tilbake til kurs

KAs lederutviklingsprogram 2022 - 2023

Sted: Granavolden gjæstgiveri

12.09.2022-27.04.2023 | 23 plasser, 23 pƄmeldt

 

KA har gjennom mange år arrangert lederutviklingsprogram, og nå starter vi opp et nytt program i september 2022!

KAs lederutviklingsprogram skal bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i kirkelige og ideelle virksomheter. Programmet har som målsetting at deltagerne skal få kunnskap om sentrale emner innenfor organisasjons- og ledelsesfaget, og hvordan denne kunnskapen kan forstås og anvendes innenfor en kirkelig/ideell kontekst.

 

Gjennom lederprogrammet ønsker vi å utvikle:

  • evne til å anvende ledelse- og organisasjonsfaget på kirke og ideell virksomhet
  • kunnskap om ulike lederroller og deres ulike legitimitet
  • innsikt i utøvelsen av egen lederrolle
  • kompetanse i å håndtere komplekse mål
  • kompetanse i å forvalte virksomhetens finansielle, menneskelige og kulturelle/åndelige ressurser
  • kompetanse i legitim maktutøvelse og personalledelse (arbeidsgiverrollen)
  • forståelse for sammenhengen mellom ledelse og demokratisk styring
  • kompetanse i kommunikasjon, samhandlings- og endringsprosesser
  • kompetanse i konflikthåndtering og arbeid for et godt arbeidsmiljø


Lederutviklingsprogrammet tar utgangspunkt i et behovsdrevet kompetansebegrep der kompetanse forstås som evne til å håndtere komplekse krav, situasjoner og utfordringer. Programmet sikter mot å utvikle denne lederkompetanse både gjennom erfaringsdeling, refleksjon/veiledning og formidling av ledelsesteoretisk kunnskap.


Målgruppe:

Lederutviklingsprogrammet er tilrettelagt for ledere med personalansvar blant KAs medlemmer (kirkeverger, stiftsdirektører, proster, generalsekretærer, personalsjefer mv).

Det vil også være åpent for ledere i kirkelige/ideelle virksomheter som ikke er medlemmer i KA.

 

Kursopplegget:

KAs lederutviklingsprogram består av tre samlinger over to semestre.

Det blir ca. 30 timers variert undervisning på hver samling med rom for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling fra deltakerne. Noe av arbeidet vil bli tilrettelagt som veiledningsgrupper. Deltakerne vil gjennom dette få mulighet til å reflektere over egen arbeidssituasjon i en mindre gruppe, og diskutere nærmere f.eks. hvordan håndtere konkrete situasjoner eller krav som en lederstilling innebærer.

Det forutsettes noe arbeidsinnsats mellom samlingene.

 

Hvorfor KAs lederutviklingsprogram? 

Her kan du se en liten film hvor tidligere deltakere deler sine erfaringer med lederutviklingsprogrammet!

 

Eksamen:

Kurset legger opp til at deltagerne kan ta eksamen i 20 studiepoeng innen HR-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø og organisering, ledelse og endring ved VID. 

 

Tid og sted

1. samling: 12.- 16. september 2022 (Granavolden Gjæstgiveri, Gran på Hadeland)

2.samling: 30.januar - 3.februar 2023 (Hurdalssjøen hotell, Hurdal)

3.samling: 24.- 27.april 2023 (Borge Hotell, Husøysund)

 

Pris:

Pris for KAs medlemmer er kr. 45 000,- (kr. 22 500,- pr. semester).
Pris for ikke-medlemmer er kr. 55 000 (kr. 27 500,- pr. semester).

KAs medlemmer som er innunder OU1-ordningen får redusert sin deltakeravgift med 5000 begge semestre. 

Prisene inkluderer kost og losji for alle samlingene.
Reise til/fra samlingene må bestilles og dekkes av den enkelte.
Eventuell eksamensavgift og semesteravgift ved VID kommer i tillegg. Faglitteratur er ikke inkludert i prisen.

Ved avmelding etter 1. august 2022 faktureres semesteravgift. 

 

Mer informasjon:

Dersom du ønsker mer informasjon om KAs lederutviklingsprogram, kan du ta kontakt med seniorrådgiver Linn Maria Kierulf (e-post: linn.maria.kierulf@ka.no / tlf: 932 47 002).

 

Påmeldingsfrist: Fredag 17.juni 2022

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (kurs@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.