Tilbake til kurs

Nettkurs: Ny trossamfunnslov og kirkeordning fra 2021

17.12.2020-17.12.2020 | 1000 plasser, 34 påmeldt

 

Torsdag 17.desember holder KA nettkurs om ny trossamfunnslov og kirkeordning fra 2021 – hva blir nytt og hva forblir det samme for Den norske kirke?

Fra 1. januar vil kirkeloven bli erstattet av ny Lov for tros- og livssynssamfunn. Samtidig vil Kirkeordning for Den norske kirke være det overordnede regelverket for bl.a. oppgaver og ansvar for kirkelige organer.

På dette nettkurset vil vi gjennomgå hovedpunktene i den nye trossamfunnsloven som angår Den norske kirke. Samtidig vil vi gi et overordnet bilde av Kirkeordningen vedtatt av Kirkemøtet. Noen av temaene som blir berørt er:

  • Lovbestemmelser som blir felles for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn
  • Statens og kommunenes ansvar for å finansiere Den norsk kirke
  • Lovens omtale av soknet og soknets organer
  • Kirkemøtets myndighet i ny lov
  • Sammenhengen mellom trossamfunnsloven og kirkeordningen. Hva blir som før, og hva er nytt?
  • Den norske kirke og annet offentligrettslig regelverk

Innholdet er delvis overlappende med det som blir omtalt på KAs regionale kontaktmøter i november og desember.

 

Dato og tid: Torsdag 17.desember 2020 kl. 13.30-14.30 

Varighet: 1 time

Kursholder: Avdelingsdirektør Øystein Dahle

 

Pris: 
Deltakeravgiften for KA-medlemmer er kr. 300,-
For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 600,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,- for KA-medlemmer og kr. 1200,- for ikke-medlemmer. Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til kurset. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.
Alle priser er eks.mva.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kursavgift. 

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 16.desember kl. 9.00

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (kurs@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.