Tilbake til kurs

Kirkelederkonferansen 2023

Sted: Thon Hotel Arena

30.10.2023-31.10.2023 | 235 plasser, 235 pƄmeldt

Kirkelederkonferansen er KAs største konferanse for ansatte ledere i medlemsvirksomhetene. Den avholdes annethvert år. I 2023 er temaet «Løft blikket! Ledelse for fremtiden», og konferansen avholdes 30.-31. oktober på Lillestrøm.

Åpningsdagen handler om fremtidsbilder, og hovedtaler er fremtidsforsker og astrofysiker Eirik Newth. Han sitter i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på løsninger for klimakrisen fram mot 2050, og kommer til oss med foredraget «Norge mot 2050: Tre trender som vil påvirke deres sektor». Senere denne dagen skal vi zoome inn på hvordan fremtiden ser ut for kirker og kristne organisasjoner i Norge.

Dag 2 handler om lederutfordringer for fremtiden. Hovedtaler er Ole Fredrik Nordbye, jazzpianist, kreativitetsekspert og førstelektor ved NLA Høgskolen. Nordbye skal snakke om hvordan vi kan skape kreative, fremtidsrettede arbeidsplasser. Videre vil det bli seminarer om lobbyisme, fremtidens finansiering, fellesløsninger i Den norske kirke mm. 

Ikke minst gir Kirkelederkonferansen god tid til mingling, og er en viktig møteplass for ledere i kristne organisasjoner, Den norske kirke og andre kirkesamfunn og kristne virksomheter.

 

Program: Oppdatert program finner du her. 

Målgruppe: Målgruppen er alle ansatte ledere i KAs medlemsvirksomheter. Det omfatter ledergrupper både i organisasjoner og Den norske kirke.

Tid: 30.- 31.oktober 2023.
Konferansen har oppstart mandag 30.oktober kl. 10.00. Det er kaffe og registrering fra kl. 9.00.
Programmet avsluttes tirsdag 31.oktober kl. 14.45. Fra kl. 15.00 - 18.00 er det samling for kirkeverger i regi av Norges kirkevergelag.

Arrangør: Hovedorganisasjonen KA

Sted: Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm.
Her finner du hotellets hjemmesider, med kart og praktisk informasjon.  

 

Pris:
Deltakelse med overnatting: 5200,-
(Inkluderer todagers konferanse med lunsj, samt middag og overnatting 30.oktober)

Deltakelse uten overnatting: 3950,-
(Inkluderer todagers konferanse med lunsj, samt middag 30.oktober)

Ekstra overnatting fra søndag 29.oktober: 1495,-
(KA har reservert et begrenset antall rom for ankomst dagen før konferansestart)

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres avmeldingsgebyr (500,-).
Ved avmelding siste 5 virkedager før konferansen, faktureres konferansen i sin helhet. 

Alle priser er eks. mva.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 22.september 2023
Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Ønsker du å delta? Send en e-post til koordinator Anja Høiby-Nikolaisen

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.