Tilbake til kurs

Innføringskurs for ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni

Sted: Scandic Vulkan

16.09.2024-18.09.2024 | 30 plasser, 9 påmeldt

 

I september inviteres det til kurs for nyansatte innen kirkelig undervisning og diakoni!

 

Målgruppe:
Kurset er for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni.
Kurset er for deg som er ny i jobben, eller relativt fersk i jobben. Det er anledning å melde seg på kurset om du har vært ansatt i noen år, men du kan ikke forvente å få samme utbytte av kurset som hvis du er ny i jobben.

 

Program:

Dag 1: Den norske kirke som arbeidsplass
10.00 Velkommen, presentasjon og introduksjon til kurset
10.30 Kirken som organisasjon og arbeidsplass v/ Øystein Dahle, KA
13.00 Lunsj
14.00 Du er din kollegas arbeidsmiljø v/ Linn Maria Kierulf, KA
14.45 Pause
15.00 Finnes det en ordning for alt? Om å være ansatt, tillitsvalgt og verneombudsrollen
          v/ Harald Skarsaune (KUFO)  og Hanne Louise Salvesen (Diakonforbundet)
16.30 Slutt for dagen

19.30 Pizza på hotellet (Inkl. i deltakeravgiften)

Dag 2: Å utøve faget – menighetspedagogiske, teologiske og diakonale tema
09.00 Velkommen  v/Heidi J Andersen, IKO
09.30 De vanskelige spørsmålene (om Bibelsyn) v/ Marianne Gullhaugen, IKO
11.30 Pause
11.15 Tilrettelegging og tilhørighet v/ Silje Ljosland Vaksvik, IKO
12.00 Lunsj
13.00 Tilrettelegging og tilhørighet forts.
13.45 Pause

For undervisningsansatte:
14.00 Gode metoder 0-6 år v/ Asbjørn Håkonseth, IKO

For diakoner:
14.00 Eget opplegg for diakoner. Informasjon oppdateres.

15.45 Felles oppsummering
16.00 Slutt for dagen

19.30 Det blir organisert felles middag for de som ønsker (Dekkes av den enkelte)

 

Dag 3: Den norske kirke som arbeidsplass
09.00 Kirkens rolle i samfunnet v /Eldbjørg Leinebø Ekre, KA
09.45 Pause
10.00 Yrkesidentitet og rolleforståelse. Gruppearbeid. v/ KUFO og Diakonforbundet
11.30 Lunsj
12.15 Yrkesidentitet og rolleforståelse fortsetter. Oppsummering i plenum.
13.00 Pause
13.15 Innføring i planverktøy for kirkelig undervisning og læring og diakoni, og Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet.
          v/ Caroline Vesterberg og Sigrid Flaata, Kirkerådet
14.30 Oppsummering
14.45 Slutt

Med forbehold om endringer i programmet.

 

Bidragsytere:

 • Hanne Louise Salvesen, generalsekretær i Det Norske Diakonforbund
 • Harald Skarsaune, fung. generalsekretær i KUFO – Kirkelig undervisningsforbund
 • Øystein Dahle, avdelingsdirektør i KA
 • Eldbjørg Leinebø Ekre, spesialrådgiver i KA
 • Linn Maria Kierulf, spesialrådgiver i KA
 • Marianne Gullhaugen, rådgiver ved IKO Kirkelig pedagogisk senter
 • Asbjørn Håkonseth, rådgiver ved IKO Kirkelig pedagogisk senter
 • Silje Ljosland Vaksvik, rådgiver ved IKO Kirkelig pedagogisk senter
 • Heidi J. Andersen, fung. direktør ved IKO forlaget
 • Sigrid Flaata, seniorrådgiver diakoni, Kirkerådet, 
 • Caroline Vesterberg, seksjonssjef for barn, unge og trosopplæring, Kirkerådet

 

Tid:
Mandag 16.september – onsdag 18.september 2023.
Kurset har oppstart 16.september kl. 10.00 og avslutter 18. september kl. 15.00.

 

Sted: 
Kurset holdes på Scandic Vulkan, Maridalsveien 13a, Oslo.
Her finner du hotellets hjemmesider med kart og praktisk informasjon.

Tirsdag 17. september legges undervisningen til IKO Kirkelig pedagogisk senter i Colletts gate 43 på St. Hanshaugen.

 

Pris: 
Pris pr. deltaker er kr. 4500,-
Deltakeravgiften inkluderer tredagers kurs med lunsj og pauseservering, samt overnatting 16. og 17. september m/frokost på Scandic Vulkan. Middag mandag 16. september er også inkludert. 

Dersom du ikke ønsker overnatting m/frokost er deltakeravgiften kr. 3000,-

Reise bestilles og dekkes av den enkelte.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før kurset, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

Kurset er subsidiert av OU-midlene og prisen for deltakelse holdes så lav som mulig.

 

Arrangør: 
OU1/Fagutvalgene for kirkelig undervisning og diakoni, i samarbeid med IKO-kirkelig pedagogisk senter.

 

Spørsmål?
Om du har spørsmål om kurset, kan du kontakte Eldbjørg Leinebø Ekre i KA.
E-post: eldbjorg.ekre@ka.no
Telefon: 41610918

 

Påmeldingsfrist: Fredag 16.august 2024
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Alle ansatte i Den norske kirke er medlemmer av OU-ordningen. Ved påmelding til OU-arrangementer blir deltakeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.