Tilbake til kurs

Webinar: Fortsatt kirkelig gravplassforvaltning?

03.03.2021-03.03.2021 | 1000 plasser, 96 påmeldt

 

KA har blitt kontaktet av flere kirkelige fellesråd på bakgrunn av at kommunene har mottatt en henvendelse fra Human-Etisk Forbund (HEF) om kommunal overtagelse av gravplassforvaltningen. I brevet blir kommunene anmodet om å overta gravplassforvaltningen. Ordningen med kirkelig fellesråd som ansvarlig for den offentlige gravplassforvaltningen er videreført i ny livssynslovgivning fra 2021. En lovendring i gravplassloven fra 2021 åpner imidlertid for at kommunene etter søknad til Statsforvalteren kan overta ansvaret for den offentlige gravplassforvaltningen. Endringen åpner for at kommunen kan overta gravplassforvaltningen uten at det foreligger enighet mellom kommune og kirkelig fellesråd. Vi antar at henvendelsen fra HEF vil føre til drøftinger av organisering av gravplassforvaltningen i mange kommuner.

I dette webinaret vil vi bl.a. gjennomgå fakta og argumenter for kirkelig gravplassforvaltning. Vi vil også sette av tid til spørsmål fra deltagerne. Send gjerne inn aktuelle spørsmål på forhånd til  Øystein Dahle (oystein@ka.no).

 

Tema:

  • Gravplassmyndighet i lovverket fra 2021 og Stortingets behandling
  • HEFs brev – og argumentet om likebehandling
  • Kirkens kompetanse og andre argumenter for fortsatt kirkelig gravplassforvaltning
  • Saksbehandling for en eventuell sak om kommunal overtagelse
  • Spørsmål om eiendom og bygninger ved eventuell kommunal gravplassforvaltning
  • Arbeidsgiveransvar mv. for kombinerte stillinger
  • Fellesrådets arbeid overfor kommunar som vurderer kommunal overtagelse av gravplassforvaltningen
  • Spørsmål fra deltagerne

 

 

Dato og tid: Onsdag 3. mars kl. 12.30 - 14.00

Varighet: 1,5 time inkl. spørsmålsrunde

Målgruppe: Kirkeverger, fellesrådsmedlemmer, tilsatte i fellesrådet som arbeider med gravplassforvaltning og tilsatte ved bispedømmekontorene.

Kursholdere: Avdelingsdirektør Øystein Dahle og direktør for strategi og samfunnskontakt Marit B. Lågøyr

 

Pris: 
Deltakeravgiften for KA-medlemmer er kr. 300,-
For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 600,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,- for KA-medlemmer og kr. 1200,- for ikke-medlemmer. Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til kurset. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.
Alle priser er eks.mva.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kursavgift. 

 

Påmeldingsfrist: Tirsdag 2.mars kl. 12.00

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (kurs@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.