Søknad

Kontaktperson for søknad


Kontaktinformasjon til den det søkes for


Utbetalingsinformasjon

(Midlene utbetales til arbeidsgiver. Unntaksvis kan midlene utbetales til arbeidstaker, men det kreves da fremlagt bilag før midlene utbetales.)

Informasjon om tiltak


JaNei

Utfyllende informasjon

Legg ved relevante vedlegg her. Se web-tekst for mer informasjon. Maksimal filstørrelse 10 MB.