Tilbake til stipend

Kvalifiseringsstipend kantor høsten 2023

SĂžknadsfrist: 01.05.2023

Denne utlysningen gjelder høsten 2023.

Midlene kommer fra Kirkerådet, med formål om at flere får kantor-kompetanse.

Øvre grense for stipend per halvår er kr. 15000. Du søker (normalt) om støtte i forkant av hvert semester.

Midlene blir forvaltet av det partsammensatte fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren.

For mer informasjon om stipendet, se www.ouinfo.no/stipender.

 

For spørsmål, kontakt:

Eldbjørg Leinebø Ekre (fagsekretær i fagutvalg for kirkemusikk)
Spesialrådgiver for kompetanseutvikling og EVU i KA-sektoren
Telefon: 41610918
eldbjorg.ekre@ka.no