Tilbake til stipend

Individuelt OU-stipend kirkelig undervisning

SĂžknadsfrist: 01.10.2022

Undervisningsansatte som er ansatt i menighet/fellesråd kan søke om individuelt stipend til relevant kompetanseutvikling.

Lærestedene og andre fagmiljø tilbyr en rekke relevante etter-og vidererutdanningskurs som du kan søke om stipend til.

Vi gjør oppmerksom på at kurs som allerede er hel/del-finansiert av OU-midler kvalififserer ikke til OU-stipend, da disse kursene allerede holder en lav pris.

Stipendet som deles ut er mellom 5000-10000 kr. Stipender under 5000 kr tildeles ikke.

Vi minner om at tiltaket skal forankres hos arbeidsgiver, og midlene går også til arbeidsgiver.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at noen har hatt problemer ved innsending av søknad. Les derfor dette nøye: Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde, altså IKKE skriv mer enn ruta tillater! Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg!

 

For spørsmål om ordningen:

Spesialrådgiver/sekretær i Fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) i KA-sektoren
Eldbjørg Leinebø Ekre
41610918
eldbjorg.ekre@ka.no