Tilbake til stipend

Stipend Pastoral klinisk utdanning (PKU) 2023

Søknadsfrist: 31.12.2023

Fagutvalget for diakoni tildeler stipender (inntil 25 000) til diakoner/diakonimedarbeidere som ønsker å ta PKU (Pastoralklinisk utdanning). PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan ta utdanningen.

Fagutvalget behandler søknadene om stipend til PKU fortløpende. 

For mer informasjon om PKU se den enkelte utdanningsinstitusjon.

Nyttige tips til søknaden: 

- Hvis du skal legge ved vedlegg til søknaden må disse lastes opp samtidig fra samme mappe/sted på PC

Ta kontakt med Fagutvalgets sekretær Linn Maria Kierulf tel 93247002 eller e-post hvis du har ytterligere spørsmål