Tilbake til stipend

Gruppestipend for ansatte innen kirkelig undervisning i 2021

Søknadsfrist: 01.05.2021

Stipend til regionale prosjekt/fellestiltak for ansatte innen kirkelig undervisning.

Regionale aktører som KUFO stiftslag, større fellesrådområder/prosti el.l., kan søke om tilskudd til regionale arrangement.

Det kan søkes om inntil kr. 10000 til arrangement (honorar/servering/lokale/materiell mv), og inntil kr. 20000 som reiseutjevning, der geografi er et hinder for å møtes fysisk.

Les mer om stipendordningen her:

https://ouinfo.no/maler/mal-artikkel/article/1499589

 

For mer informasjon kontakt Eldbjørg Leienbø Ekre i KA (41610918), eller Harald Skarsaune i KUFO (95249934.