Tilbake til stipend

Individuelt stipend for ansatte innen kirkelig undervisning våren 2022

Søknadsfrist: 01.10.2021

Individuelle stipend til kompetansetiltak for ansatte innen kirkelig undervisning

Alle ansatte innen kirkelig undervisning, uavhengig av stillingstype, kan søke på denne ordningen.
Det er et krav at du er ansatt i et kirkelig fellesråd, og du må være ansatt i minimum 40% stilling og du må være over 25 år for å kunne søke.

Aktuelle kompetansetiltak er kurs, konferanser, studiereiser og studier.

Det gis ikke tilskudd til tiltak der de totale kostnadene er under kr. 5000. Normal størrelse på stipendet ligger mellom 5000-15000.

Det gis tilskudd til dekking av studie/kursavgift, reise og overnatting (maks 800 kr. per døgn). Utgifter til studiemateriell som bøker o.l. dekkes ikke.

De avsatte midlene er OU-midler og kateketmidler.

Søknadsfrist for studier våren 2022 er 1.oktober. Dersom studiet går over hele 2022 skriver du det i søknaden.

Ny utlysning for høsren 2022 vil komme til våren med frist 1. mai.

For spørsmål om ordningen, kontakt sekretær i FKU, Eldbjørg Leinebø Ekre, 41610918, eldbjorg.ekre@ka.no