Tilbake til stipend

Kvalifiseringsstipend til diakon høsten 2021

Søknadsfrist: 01.10.2021

Stipend til kvalifisering til diakon for høsten 2021!

Midlene kommer fra Kirkerådet, men stipendene tildeles av fagutvalg for diakoni (FUD) i KA-sektoren. 

Midlene er en del av en målrettet satsing for at flere skal bli kvalifisert diakon.

Siden midlene er nylig tildelt fra Kirkerådet kan du nå søke for påbegynte studier høsten 2021. Vi gjør oppmerksom på at normal praksis er å søke i forkant av hvert semester. Du kan derfor også søke for våren 2022, men da må du søke her: 

Søknadsfrist er 1. oktober, det gjelder begge søknadene.

Du vil få svar på søknaden innen 15. november.

For spørsmål om ordningen, kontakt fagsekretær i FUD, Linn Maria Kierulf, 93247002, mail: linn.maria.kierulf@ka.no