Tilbake til stipend

Kvalifiseringsstipend diakoni

SĂžknadsfrist: 01.10.2023

Kvalifiseringsstipend for studier til diakon

Denne utlysningen gjelder våren 2024.

Midlene kommer fra Kirkerådet. 
Øvre grense for stipend per halvår er kr. 15000,-. Du søker (normalt) om støtte i forkant av hvert semester. Dersom du ikke fikk søkt for høsten 2023, kan du gjøre det i samme søknad. Legg da inn søknad på 30 000,- og oppgi at du søker for begge semestre. 

Midlene blir forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for diakoni i KA-sektoren. 

For mer informasjon om stipendet se OUs nettsider

 

For spørsmål, kontakt:

Spesialrådgiver/sekretær i fagutvalg diakoni (FUD):

Linn Maria Kierulf
93247002
linn.maria.kierulf@ka.no