Tilbake til stipend

Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket for våren 2022

Søknadsfrist: 01.10.2021

Stipend til kvalifisering til menighetspedagog eller kateket for våren 2022.

Midlene kommer fra Kirkerådet, men stipendene tildeles av fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) i KA-sektoren. 

Midlene er en del av en målrettet satsing for at flere skal bli kvalifisert menighetspedagog eller kateket!

Du søker om ett semester om gangen, og du søker i forkant av hvert semester.

Du vil få svar på søknaden innen 15. november.

For spørsmål om ordningen, kontakt fagsekretær i FKU, Eldbjørg Leinebø Ekre, 41610918, eller eldbjorg.ekre@ka.no