Tilbake til stipend

Stipend til Kirketjenerskolen 1-5

Søknadsfrist: 15.05.2024

Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser stipend til gjennomføring av Kirketjenerskolens modul 1, 2, 3, 4 eller 5. Stipendets omfang er på kr. 2000,- og skal brukes til å dekke avgiften for gjennomføring av Kirketjenerskolen.

Alle ansatte kirketjenere, enten det er i hel- eller deltidsstilling, kan søke stipend.

Stipendsøknaden gjelder for én av Kirketjenerskolens moduler og søknaden må merkes med hvilken modul det søkes gjennomføring til. Du kan i feltet «Tiltak/Prosjekt/Formål» fylle inn hvilken modul du søker stipend til.

Det er mulig å søke stipend før oppstart eller mens man er i gang med én av modulene. Stipendsøknader som er sendt inn etter at man har fullført den aktuelle modulen, vil ikke bli vurdert.

 

Praktisk informasjon:

  • Søknadsfrist for stipend er 15. mai 2024.
  • Søknader må være sendt inn elektronisk.
  • Det er et begrenset antall stipender. Det lyses ut stipender både vår og høst 2024.
  • Søknader behandles i slutten av mai og svar kan ikke forventes før i juni.
  • Dersom du får innvilget stipend, utbetales stipendet når modulen er gjennomført.

 

Tips til innsending av stipendsøknad:

  • Bruk gjerne Chrome som nettleser.
  • Søkeportalen bruker litt tid, så vær tålmodig. Ikke trykk på “send” mange ganger. Du vil om noen sekund komme videre.
  • Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde. Ikke skriv mer enn ruta tillater. Lange tekster kan føre til problemer ved innsending. Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg! 

 

Spørsmål?

Om du har spørsmål kan du ta kontakt med Kirketjenerskolens driftsstyre v/ Anja Høiby-Nikolaisen, som kan nås på e-post kurs@ka.no. Du kan også lese mer om Kirketjenerskolen på www.kirketjenerskolen.no.

 

Ved søknad om OU-stipend blir søkeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.