Tilbake til stipend

Gruppestipend for ansatte innenfor diakonifeltet vår 2021

SĂžknadsfrist: 01.05.2021

Fagutvalget for diakoni utlyser midler til kompetanseutvikling til stillinger innenfor diakonifeltet. Ordningene gjelder for ansatte i stillinger innenfor diakonifeltet (normalt diakon/diakonimedarbeider) i KA-området (unntatt rettssubjektet Dnk). 

Søknader skal være et resultat av samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.

Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som kurs, konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv.

Dersom det blir mange søknader vil søknader knyttet til temaene under prioriteres:

i. Ledelse/medledelse/selvledelse/egenomsorg

ii. Bærekraftsmålene

iii. Samskaping kirke og kommune

iv. Barne- og ungdomsdiakoni

v. Frivillighet

Krav til søknaden:.
- Tiltaket skal være relevant for stillingene og vedtatte planer i virksomhetene.
- Deltakerene skal ha fått nødvendig permisjon.
- Arbeidsgivere skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
- Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
- Søknaden skal fylles ut i søknadsmodulen

- Størrelse på stipendet vurderes ved søknadsbehandling

- Det forventes en rapport og/eller videreformidling av kunnskap.

- Ved ytterligere spørsmål kontakt Fagutvalgets sekretær: Linn Maria Kierulf på tlf 93247002 eller e-post

Nyttige tips til søknaden: 

- Hvis du skal legge ved vedlegg til søknaden må disse lastes opp samtidig fra samme mappe/sted på PC