Tilbake til stipend

Samskapingsprosjekt innen kirkelig undervisning

SĂžknadsfrist: 01.10.2022

Stipend til samskapingsprosjekt for ansatt innen kirkelig undervisning

 

Her kan du søke om stipend til samskapingsprosjekt der kirkelig undervisning er "navet".

For å søke må du være undervisningsansatt i Den norske kirke (normalt kirkelig fellesråd).

Du kan søke om kr. 15000. Midlene skal primært brukes høsten 2022 og/eller våren 2023. 

Midlene skal gå til prosjektets konto (menighetsråd/fellesråd). Husk å oppgi riktig kontonummer.

Tiltaket skal i tillegg være forankret hos arbeidsgiver.

Søknadsfrist er 1. oktober.

Det er fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) i KA-sektoren som tildeler stipendet.

NB! Vi gjør oppmerksom på at noen har hatt problemer ved innsending av søknad. Les derfor dette nøye: Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde, altså IKKE skriv mer enn ruta tillater! Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg!

 

Ved spørsmål, kontakt
Eldbjørg Leinebø Ekre
Spesialrådgiver for EVU og kompetanseheving i KA-sektoren/sekretær i FUM
4161019
eldbjorg.ekre@ka.no