Tilbake til stipend

Individuelt stipend for ansatte innen kirkemusikk for 2021 - Restmidler

Søknadsfrist: 01.10.2021

Individuelt stipend til kirkemusiker ansatt i kirkelig fellesråd. 

Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere.

Normal størrelsesorden på stipendene er kr. 5000, men ved tiltak av større omfang er det mulig å søke opp til kr. 10000.

Merk at det ikke kan søkes om stipend til tiltak der fagutvalg for kirkemusikk (FUM) allerede finaniserer store deler av utdanningstiltaket. I disse tilfellene er tiltakene allerede sponset, og det etterstrebes å holde egenandelen så lav som mulig. For 2021/2022 gjelder dette innføringskurs for kirkemusikere i Bodø, kurs for utenlandske kirkemusikere i Tromsø, kurs i rytmisk kirkemusikk ved NMH/NLA, og kurs i barnekormetodikk på LIllestrøm. 

Man kan søke om stipend til alle andre relevante kurs og utdaningstiltak utover dette.

Det er fagutvalg for kirkemusikk som tildeler midlene etter søknadsfrist. Ny utlysning kommer i august med søknadsfrist 1. oktober.

Dersom du har spørsmål om stipendordningen, kontakt sekretær i FUM, Eldbjørg Leinebø Ekre, 41610198 eller eldbjorg.ekre@ka.no

Søknadsfrist for høsten 2021 var 1.mai 2021.

På grunn av noe restmidler er det mulig å søke om midler for tiltak som skal gjennomføres høsten 2021. Søknadsfrist på restmidler er 1. oktober.

Søknader behandles etter 1. oktober.