Tilbake til kurs

Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad

Sted: Kirkens hus

19.09.2019-20.09.2019 | 25 plasser, 25 pƄmeldt

Menighetsbladet er folkekirkens viktigste talerstol. Det gjelder å bruke den godt.

KAs nye kurs i menighetsbladredigering tar for seg målgruppetenkning, sjangerbruk, bildebruk, intervju- og skriveteknikk, personvernspørsmål og mye mer. Målet er at deltakerne skal reise hjem med økt bevissthet rundt mulighetene som ligger i redaktørrollen, med nyttige verktøy knyttet til planlegging og disposisjon og med ny inspirasjon til å fylle menighetsbladet med godt innhold.

Kurset ble avholdt første gang i Bergen i februar. Dette er noen av tilbakemeldingene fra deltakerne:

* «Matnyttig og inspirerande inn mot det mest vidtfemnande talerøyr kyrkjelyden har! Engasjert kursleiar som delte røynsle og refleksjon.»
Per Hjemdal, redaktør Kyrkjeposten, Etne kyrkjelyd

* «Nyttig kurs for alle som jobber med menighetsbladet! Interessante tema og gode tips til arbeidet videre.»
Hilde K Wolter, redaktør i Helg, Birkeland og Sædalen

* «Veldig bra kurs! Ein blir gjort oppmerksom på små, viktige ting som kan gjere bladet enda bedre.»

* «Et proft kurs for alle menighetsbladredaktører. Et must også for den erfarne!»

Menighetsbladet leses av flere enn du tror: Av dem som mottar et menighetsblad, sier 80 prosent at de leser det. Av disse igjen er 80 prosent folk som sjelden eller aldri går i kirken. 54 prosent av leserne oppgir å ha «lite» eller «intet» eierskap til den kristne tro (Magnhild Landrø: «Menighetsbladet – en overlevning eller en mulighet?», 2013). Med fulldistribusjon i soknet når du både medlemmer og ikke-medlemmer på en måte som du aldri vil være i nærheten av med sosiale medier eller fra prekestolen i kirken. Den muligheten må tas på alvor.

Målgruppe: Kurset passer for alle som har ansvar for menighetsblad eller er med og lager det, både ansatte og frivillige.

 

Temaer på kurset:

* Målgruppe og profil: Hvem skriver vi for? Hva slags blad ønsker vi å lage? Hvordan vil vi at menigheten skal profileres gjennom bladet?

* Redaktørrollen: Fra ekspedisjonskontor til leder

* Hva er en god sak i menighetsbladet?

* Ut av bobla: Enkle tips for å bli kvitt intern-preget

* Bilder: Hva er bra, hva er dårlig? Hva er lov, hva må du passe på?

* Journalistiske sjangre og skrivetips

* Forsiden: «Salgsplakaten» du ikke må skusle bort

* Planlegging og disposisjon

* Faste spalter – hvilke fungerer, hvilke kan legges ned

Tid: Torsdag 19. september 09.30-16.30 og fredag 20. september 09.00-15.00

Sted: Kirkens hus i Oslo (Rådhusgata 1-3). Cirka 10 minutter å gå fra Oslo sentralstasjon.

 

Kursansvarlig: Trygve W. Jordheim, kommunikasjonssjef i KA. Tidligere frivillig redaktør i menighetsblad i fem år. Reportasjeleder og redaktør i Vårt Land 2010-2017.

Pris: 2.100 kroner eksklusiv moms. Prisen inkluderer lunsj begge dager.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 23.august 2019

Kurset er fulltegnet. Dersom du ønsker å stå på venteliste, kontakt Anja Høiby-Nikolaisen på e-post kurs@ka.no.
Kurset arrangeres også i Trondheim 26.-27. september og i Stavanger 16.-17. oktober.

Personvern: les mer på vår personvernerklæring.