Tilbake til kurs

Fagdager for kirketjenere

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen

15.11.2021-16.11.2021 | 120 plasser, 97 pƄmeldt

Konferansen er fulltegnet pr 07.09.2021. Send epost til Sunniva Opsahl hvis du ønsker å stå på venteliste. 

Program

Mandag 15. November

09.30                     Registering i foajeen

10.00 - 10.30        Åpning
                             Velkommen v/ Ingrid Staurheim, fagdirektør i KA
                             Her har vi kirketjeneren v/ kirkevergen i Drammen, Svein Askekjær

10.30 - 11.30         HMS og internkontroll
                              Harald Ringstad, avdelingsleder bygg og anlegg i Lillestrøm kirkelige fellesråd.

11.30 - 12.30          Lunsj 

12.30 - 13.45          Varme og inneklima
                              Ulf Christensen, rådgiver energi og miljø i KA og Harald Ringstad, Lillestrøm kirkelige fellesråd

13.45 - 14.00          Pause

14.00 - 15.00          Lyd, bilde og strømming
                               
Torbjørn Danbolt, Audiens

15.20 - 17.00          Ekskursjon til Bragernes kirke.

19.00                     Middag 

Tirsdag 16. november

09.00                      «Kirketjeneren i fremtiden» - en panelsamtale
                             Samtaleleder Trygve W. Jordheim, kommunikasjonsdirektør i KA
                             Innledninger ved Bjarne Kjeldsen, Eldbjørg Leinebø Ekre og Randi Moskvil Letmolie.

9.55 - 10.10           Kort pause

10.10 - 11.00          Panelsamtalen
                               Deltakere:
                               Robert Wright, kirkeverge i Oslo
                              Bjarne Kjeldsen, rådgiver i Fagforbundet
                              Berit Knoph Bø, fagarbeider i Randaberg kirkelige fellesråd
                              Jorun Borge, driftsleder i Tønsberg kirkelige fellesråd
                              Randi Moskvil Letmolie, avdelingsdirektør i KA

1110 - 11.30           Revisjonen av Kirketjenerskolen
                              Ingrid Staurheim, fagdirektør i KA

11.30 - 12.30          Lunsj 

12.30 – 13.30         Kriseberedskap og restverdiredning i kirker
                              Hanne M. Kempton, spesialrådgiver i KA og Susanna Björklöf, spesialkonsulent i Brann- og redningsetaten, Oslo kommune13.30 – 13.45         Kort pause

13.45 – 14.30         Kriseberedskap og restverdiredning i kirker fortsetter

14.30 - 15.00          Takk for dagen og avslutning

14.30 - 15.00          Viktig informasjon og avslutning

Vi tar forbehold om endringer på programmet.

Sted: 

Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø torg 7, Drammen.  
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart. 

Tid: 

15.-16.november 2021.

Mandag 15.november er det oppstart kl. 10.00. 
Fagdagene avsluttes tirsdag 16.november ca. kl. 15.00.

Pris:

Deltakeravgiften er kr. 2200,- eks. mva.
Prisen inkluderer fagdager, lunsj begge dager, samt middag og overnatting i enkeltrom 15.november.

Husk å huke av for om du ønsker overnatting/middag eller ikke når du melder deg på.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før konferansen faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 


Dette er en god arena for faglig påfyll og et viktig møtested for alle kirketjenere. Dagene i november vil ha et bredt program og blant annet blir det ekskursjon til en av Drammens kirker! Program finner du lenger ned på siden.

"En verdig gravferd for alle" - Dagskurs 17. november

Dagen etter Fagdager for kirketjenere, holdes dagskurset "En verdig gravferd for alle" på samme sted. 
Du kan lese mer om kurset "En verdig gravferd for alle her. Dersom du også ønsker å delta på kurs 17. november, må du melde deg på dette i tillegg. 

Fagdagene arrangeres av Kirketjenerskolens driftsstyre og er subsidiert av OU-midlene. 

Målgruppe: 
Kirketjenere (Konferansen er åpen for alle ansatte kirketjenere).

Påmeldingsfrist: Fredag 15. oktober 2021

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).
Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

Arrangøren planlegger for gjennomføring av arrangementet, men tar forbehold om smittesituasjonen.
Gjennomføring vil gjøres så trygt som mulig og i overenstemmelse med gjeldende smittevernregler.