Tilbake til kurs

Innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen

12.09.2024-13.09.2024 | 30 plasser, 10 påmeldt

 

Er du kontoransatt og (litt) ny i jobben?
I september arrangeres innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon!

Målet med innføringskurset er å gi en introduksjon til Den norske kirke som organisasjon og arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet. Deltakerne får anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre i lignende arbeidssituasjon, men også bygge opp under en kirkelig yrkesidentitet.

 

Hovedtema:

1. Kirken som trossamfunn og folkekirke
2. Kirken som organisasjon og arbeidsplass
3. Yrkesidentitet og rolleavklaring, krysspress og forventninger
4. Arbeidsmiljø, HMS og verneombudets mandat og funksjon
5. Medbestemmelse og tillitsvalgtordningen
6. Frivillighets-spagaten
7. Møte med mennesker

 

Introduksjonskurs for ansatte i Dnk:
En del av kursopplegget er at alle deltakere i forkant gjennomfører Introduksjonskurs for ansatte i Dnk. Dette er et gratis e-læringskurs som du finner mer informasjon om her.

 

Målgruppe:
Fagdagen passer for alle kontoransatte som har en rolle i organisering av arbeidet i soknet, og i den daglige oppgaveløsningen er avhengig av samarbeid og samhandling med ansatte, menighetsråd og frivillige. 

 

Tid: 12.-13.september 2024.
Kurset har oppstart torsdag 12.september kl. 10.00 og avsluttes fredag 13.september kl. 15.00.

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen.

Pris: 
Deltakeravgiften er kr. 2700,- for ansatte som er omfattet av OU1-ordningen.
For andre er deltakeravgiften kr. 4000,-

Deltakeravgiften inkluderer todagerskurs inkl. lunsj, samt middag og overnatting 12.september.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,-
Ved avmelding siste 5 dager før kursstart, faktureres kurset i sin helhet.

Kurset subsidieres av OU-midler.

 

Fagdag for kontoransatte:
Vi anbefaler å kombinere kurset med Fagdag for kontoransatte som holdes 11.september på samme sted.

Dersom man deltar på begge kurs, er deltakeravgiften totalt kr. 3800,- (OU1)/kr. 5000,- (andre). Deltakeravgiften inkl. tre dager med kurs inkl. lunsj, middag 12.september, samt overnatting 11. og 12. september.

Mer informasjon og påmelding til Fagdag for kontoransatte finner du her. Merk at man må fylle inn påmeldingsskjema for hvert enkelt kurs om man skal delta alle tre dager. Deltakeravgiften blir korrigert manuelt før fakturering.

 

Mer informasjon?
Om du ønsker mer informasjon om kurset, kan du ta kontakt med Eldbjørg Leinebø Ekre på e-post (eldbjorg.ekre@ka.no)

 

Påmeldingsfrist: Fredag 16.august 2024
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Alle ansatte i Den norske kirke er medlemmer av OU-ordningen. Ved påmelding til OU-arrangementer blir deltakeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.