Tilbake til stipend

Kompetansehevende tiltak for ansatte innen diakoni

Søknadsfrist: 01.10.2023

Det utlyses midler til kompetanseutvikling til stillinger innen diakoni. Ordningene gjelder for ansatte i stillinger innenfor diakonifeltet (normalt diakon/diakonimedarbeider) i KA-området (unntatt rettssubjektet Dnk). For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis dekning av utgifter.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du søker studier for kvalifisering til diakon (Master i diakoni skal du søke kvalifiseringsstipend til diakoni, her)

 

For mer info se her